• Niet tevreden? Geld terug!
 • Beoordeling van 4.7 / 5.0 op Trustpilot

Privacy policy

Privacyverklaring Pet QR B.V.

1. Privacy en veiligheid

Wij kunnen ons voorstellen dat je graag wilt weten waarom wij om jouw persoonlijke gegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Dat vertellen wij dan ook graag in onze privacyverklaring. Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen, laat het ons dan gerust weten.

Hieronder hebben wij onze bedrijfsgegevens opgenomen:

Bedrijsgegevens:

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om jou inzicht te geven welke gegevens wij van jou verwerken is hieronder een overzicht van de gegevens die wij verwerken opgenomen:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekeningnummer;

3. Op basis van welke grondslag verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens alleen nadat wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd of nadat jij deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Pas nadat jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw gegevens zullen wij deze opslaan, verwerken en delen met derden. Met welke organisaties wij jouw gegevens delen kun je verderop in deze privacyverklaring lezen. Zonder jouw toestemming zullen jouw gegevens zoveel mogelijk anoniem verwerkt worden. Helaas kunnen wij niet garanderen dat er bij een bezoek aan onze website geen gegevens worden opgeslagen.

De toestemming voor het verwerken van gegevens zullen wij vragen tijdens het bestel- en aanmeldproces op onze website. Tijdens het bestel- en aanmeldproces kun je aangeven of je akkoord gaat met de verwerking van jouw gegevens. Hierbij kun je tevens aangeven welke persoonsgegevens zichtbaar zijn op het online platform.

4. Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken daarbij de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt, alsmede de door ons zelf verzamelde gegevens. De door ons zelf verzamelde gegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over een bezoek aan onze website. Deze gegevens en feedback die wij krijgen van de gebruikers van de Pet QR helpen ons om onze dienstverlening te verbeteren en de online platform verder te kunnen ontwikkelen.

Hieronder hebben wij omschreven voor welke doeleinden wij jouw gegevens gebruiken:

 • Klantcontact: het is belangrijk dat wij contact met jou kunnen opnemen over de Pet QR en het online platform. Wij gebruiken jouw gegevens dan ook voor telefonisch contact, het versturen van e-mails of correspondentie per post.
 • Het versturen van de Pet QR: wij gebruiken jouw adresgegevens om de Pet QR naar jou op te sturen. Hiervoor gebruiken wij het door jou opgegeven woonadres, tenzij je tijdens het bestelproces hebt aangegeven dat de Pet QR op een ander adres afgeleverd moet worden.
 • Verzenden van een nieuwsbrief”: door middel van onze nieuwsbrief houden wij jou op de hoogte over ontwikkelingen met betrekking tot de Pet QR en het online platform. Je kunt je te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.
 • Online platform: wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor ons online platform. Hierover lees je meer in paragraaf 5 van deze privacyverklaring.
 • Reviews/feedback: wij horen graag jouw mening over de Pet QR en het online platform. Wij kunnen jou dan ook een verzoek sturen om een review te schrijven of een enquête in te vullen. Je kunt zelf kiezen of je dit anoniem doet of dat jouw gegevens zichtbaar zijn. Wij zullen deze gegevens echter zoveel mogelijk anoniem verwerken.
 • Fraude: niemand zit te wachten op fraude. Wij kunnen jouw gegevens dan ook gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en/of tegen te gaan. Indien nodig geven wij jouw gegevens aan de overheid.
 • Het afhandelen van jouw betaling: om jouw betaling op een juiste manier af te handelen en onze administratie kloppend te maken hebben wij jouw gegevens nodig.
 • Wettelijke verplichting: wij verwerken ook jouw gegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Dit geldt bijvoorbeeld met betrekking tot door de Belastingdienst gestelde bewaartermijnen voor facturen.

5. Online platform

Nadat je de Pet QR besteld hebt op onze website, zal deze binnen enkele dagen naar jou toegestuurd worden. Nadat je de Pet QR hebt ontvangen dien je een online profiel voor jouw huisdier aan te maken op het online platform. Op het online profiel van jouw huisdier komen jouw gegevens te staan. Op het moment dat de Pet QR van jouw huisdier door iemand anders gescand wordt, zal hij/zij jouw gegevens te zien krijgen. Op die manier kunnen vermiste huisdieren gemakkelijk teruggebracht worden naar hun eigenaar. Je kunt tijdens het aanmaken van een online profiel er zelf voor kiezen welke gegevens zichtbaar zijn voor anderen.

6. Wij verkopen geen gegevens

Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verkopen. Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien zij zijn betrokken bij het leveren van de Pet QR of het uitvoeren van onze dienstverlening. Als wij jouw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan doen wij dit uitsluitend met jouw toestemming.

7. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij jouw gegevens hebben verworven. Indien je de Pet QR hebt aangeschaft zullen wij jouw persoonsgegevens maximaal 7 jaar bewaren. Deze lange bewaartermijn is nodig om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. Jouw gegevens op het online profiel van jouw huisdier kun je op elk moment onzichtbaar maken voor anderen. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om het online profiel van jouw huisdier te verwijderen.

8. Waar slaan we jouw persoonsgegevens op?

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan natuurlijk voorkomen dat de door ons verzamelde gegevens terecht komen buiten de EER. Dit zullen wij dan altijd vermelden in onze privacyverklaring. Wij dragen de zorg dat jouw persoonsgegevens altijd op een veilige en rechtmatige manier worden opgeslagen.

9. Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een van onze medewerkers) tussen zit.

10. Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het leveren van de Pet QR, het uitvoeren van onze dienstverlening of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij – indien mogelijk – een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als dat je van ons gewend bent. Wij blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens. Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden (geen uitputtende lijst):

Bedrijfsnaam: Doel: Welke gegevens:
Hosting Digital Ocean

Bieslook 15

1422RM Uithoorn

KvK: 72022302

 

Hosting Digital Ocean gebruiken wij voor het versturen van e-mailberichten, het onderhouden van klantcontact en voor onze webhosting. Alle gegevens zoals omschreven in paragraaf 2 van deze privacyverklaring.
Exact Online B.V.

Poortweg 6

2612 PA Delft

KvK: 27165388

Exact Online gebruiken wij om onze klantenadministratie en boekhouding in te verzorgen. Met dit programma sturen wij bijvoorbeeld verkoopfacturen naar jou. Alle gegevens zoals omschreven in paragraaf 2 van deze privacyverklaring.

11. Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan de website van Pet QR wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw internetbrowser verwijderen.

 

De meeste cookies verdwijnen zodra u de internetbrowser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op de internetbrowser staan. Deze kun je zelf op elke moment via jouw internetbrowser verwijderen. Let wel op: zonder cookies werkt de website van Pet QR minder goed.

 

Soorten cookies die wij gebruiken:
Afzender: Type: Levensduur Doel
Google Analytics Analytisch 24 uur tot 90 dagen Google Analytics registreert het websitebezoek van onze website, meer informatie over Google Analytics vind je hier.

 

Secure Socket Layer (SSL)

Jouw gegevens die worden opgeslagen bij een bezoek aan de website van Pet QR worden beveiligd door middel van een Secure Socket Layer (SSL). Iemand die niks met deze gegevens van jou te maken heeft, kan er simpelweg niet bij.

12. Wat zijn jouw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent aan jou een aantal rechten toe. Wij vertellen jou graag welke rechten dat zijn:

 • Recht op inzage: het recht op inzage houdt in dat je aan ons kunt vragen om een kopie van de gegevens die wij van jou hebben verwerkt te verstrekken.
 • Recht op vergetelheid: het recht op vergetelheid houdt in dat je ons kunt vragen om de gegevens die wij van jou hebben verwerkt te verwijderen. Helaas is het – wegens wettelijke verplichtingen – niet altijd mogelijk een dergelijk verzoek te honoreren.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: het recht op rectificatie en aanvulling houdt in dat u op elke moment de aan ons verstrekte gegevens kunt wijzigen en aanvullen.
 • Recht op dataportabiliteit: het recht op dataportabiliteit houdt in dat je ons kunt vragen om de gegevens die wij van jou hebben verwerkt en opgeslagen aan een andere organisatie over te dragen.
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht op beperking van de verwerking houdt in dat je ons kunt vragen om minder gegevens van jou te verwerken.
 • Recht van bezwaar: het recht van bezwaar houdt in dat je bezwaar kunt maken tegen de verwerking van gegevens door ons.

Wil je van een van de bovenstaande rechten gebruik maken? Dan verzoeken wij om een dergelijk verzoek te sturen naar info@petqr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of ID-kaart) paspoortnummer of ID-kaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek reageren.

 

Wij willen jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

13. Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemende passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

14. Tot slot

Wij hopen dat je door het lezen van onze privacyverklaring een goed beeld hebt gebruiken van hoe wij jouw gegevens verwerken. Mocht je naar aanleiding van het lezen van onze privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kun je dit laten weten door contact met ons op te nemen.

Opgesteld op: 24 februari 2020
Laatstelijk gewijzigd: 24 februari 2020

Bestel een slimme dierenpenning

Slimme blauwe penning
Blauw

€ 2,95

Slimme zwarte penning
Zwart

€ 2,95

Tijdelijk 50% korting op de volgende penning

 • Verzendkosten Gratis
 • Maandelijkse kosten na 1 maand € 0,00
 • Totaalbedrag € 0,00

Bestellen tijdelijk niet mogelijk

OPTIONEEL

Combineer met veilige halsbanden voor jouw kat of hond in de volgende stap

30 dagen gratis retourneren
morgen gratis bezorgd
veilige betaling

Veelgestelde vragen

 • Waarom zou ik voor een Pet QR-penning kiezen naast een chip?

  De traditionele microchip zorgt ervoor dat een specialist met het chipnummer het adres kan achterhalen waarop het dier geregistreerd staat. In tegenstelling tot de slimme Pet QR-penning kan deze chip niet door iedere vinder uitgelezen worden en moet de eigenaar er op hopen dat de vinder het dier op laat halen door een specialist of het dier wegbrengt naar het asiel. Dit kost de huisdiereigenaar geld en zorgt ervoor dat het dier lang(er) van huis is.

  Een uitgebreide vergelijking is te vinden op de pagina Hoe werkt Pet QR?.

 • Werkt de Pet QR-penning ook in het buitenland?

  Jazeker! De interface van het huisdierprofiel vertaalt zich in het buitenland automatisch naar het Engels. Ook binnen Nederland is "English" te zien, als optie.

 • Hoe scan je een Pet QR penning?

  Open de Camera applicatie op jouw smartphone en richt de camera op de QR code, het profiel komt in beeld en kan geopend worden. De huisdiereigenaar ontvangt nu een ALERT met de locatie (indien beschikbaar). Als de smartphone geen QR codes ondersteunt is het ook mogelijk het webadres over te nemen in de internetbrowser of een QR-scanner op te zoeken in de AppStore.

 • Wat is een cloud profiel?

  Pet QR combineert een penning voor jouw huisdier met een persoonlijk cloud-profiel. In het cloud-profiel staat namelijk alle belangrijke informatie, zodat de vinder makkelijk contact met je kan opnemen.

 • Wat is de levertijd van mijn bestelling bij Pet QR?

  Bestel je jouw Pet QR-penning voor 16:00 uur? We verzenden die dezelfde dag nog, zodat je ‘m vaak de volgende dag in huis hebt.

  Je bestelling wordt via Post NL Brievenbuspost (di t/m za) geleverd. Je hoeft er dus niet voor thuis te blijven.

 • Wat zijn de afmetingen van de penning?

  De penning is met 28mm x 32mm zeer compact, de diameter is ongeveer gelijk aan een 2 euro muntstuk. De epoxy laag zorgt ervoor dat de penning bovendien waterbestendig is.

 • Waarom moet ik maandelijkse kosten betalen?

  Op de QR-penning kan een gebruiker, dankzij het Pet QR-platform, vrijwel ongelimiteerd informatie kwijt en gebruik maken van mooie features zoals SMS-meldingen, gedeelde GPS-locaties en veilige dataopslag. Het (blijven) ontwikkelen en uitvoeren van de functies kost geld, vandaar dat wij gebruikers naast de €2,95 aanschaf ook vragen om een maandelijkse bijdrage te betalen per huisdier.

  Ook vergoeden wij met het abonnement vervangingskosten voor het geval de penning beschadigd raakt. (Fair use)